Titulinis   Parašykite mums  
Spragtukas
Apie musVeiklos sritisNaujienosPaslaugosKontaktai ir struktūraDarbo pasiūlymai
 
VEIKLA
" Ežiukų " grupė
" Pelėdžiukų " grupė
" Ančiukų " grupė
" Drakoniukų " grupė
" Boružėlių " grupė
" Nykštukų " grupė
Filmai
Pasiekimai
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Teisės aktai
Priėmimo tvarka
Maitinimas
Mokestis
Viešieji pirkimai
Nuorodos
Finansinės ataskaitos
Tyrimai ir analizės
 

 
Įvertinkite mūsų filmukus 5 balų skalėje
 
1.
2.
3.
4.
5.
 
   
 
Dalintis versija spausdinimui versija spausdinimui

 

Nuostatai

Vidaus tvarkos taisyklės

2018 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITĄ

Strateginis planas 2019 - 2021

 

Strateginis planas 2016 - 2018

Vadovo atskaitą už 2017 

Vadovo atskaitą už 2017 priedas 

Vadovo ataskaita už 2016

Vadovo ataskaita už 2015

Vadovo ataskaita už 2014

Veiklos planas 2019

Įstaigoje taikomos programos:

Ikimokyklinis ugdymas

Ši programa skirta 2 – 6 metų vaikų ugdymui(si).

TIKSLAS

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, bendradarbiaujant su šeima, ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus (2–6 m.), užtikrinant deramą vaiko socializacijos lygį, lygias ugdymo galimybes, gebėjimų plėtojimą.

UŽDAVINIAI

 • kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius;
 • skatinti individualią vaiko fizinę, intelektinę, socialinę, emocinę raidą;
 • skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą;
 • formuoti dorines, tautinės kultūros vertybes.

Ugdymas nukreiptas į vaiko poreikių žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei individualių vaiko poreikių tenkinimą. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai brandesniu, labiau savimi pasitikinčiu, laisvesniu, kūrybiškesniu, įdomesniu draugams.

Fizinės ugdomosios aplinkos ypatumai:
Grupės aplinka padalinta į įvairaus dydžio saugias, jaukias, estetiškas, artimas namų aplinkai erdves. Aplinka pertvarkoma atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir ugdymo tikslus. Grupėse gausu bendro naudojimo priemonių, skirtų kūrybiniams - siužetiniams žaidimams, vaikų vaidybai, dailei, muzikai, judėjimui, pažintinei –tiriamajai veiklai.
vaiko veikla plėtojama už grupės ribų. Įkurta „Seklyčia“, kurioje vaikai ne tik susipažįsta su senovine lietuvių liaudies buitimi, bet ir piešia. Salė pritaikyta vaikų meninei ir judriai veiklai. Lauke įrengtos kiemo aikštelės vaikų žaidimams.

Ugdymo turinys suskirstytas į penkias vaiko ugdymosi kryptis:

 • emocinis ir socialinis ugdymasis;
 • pažinimo ugdymasis;
 • kalbos ir komunikavimo ugdymasis;
 • fizinis ugdymasis;
 • meninis ugdymasis.

Penkios kryptys susideda iš 19-kos vaiko ugdymosi sričių, kurios atspindi kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnio pasiekimus.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Priešmokyklinis ugdymas

1 metų programa skirta 7 (6) metų vaikų ugdymui(si).

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Šešiametis – dar ne mokinys, todėl priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomoji aplinka, metodai orientuoti į ikimokyklinio ugdymo specifiką, t.y. ugdymas vyksta per vaiko pagrindinę veiklą žaidimą.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Ugdomos pagrindinės vaiko kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo, komunikacinė, pažintinė ir meninė.

Priešmokyklinio ugdymo  2018-2022 m. ankstinimo etapai

PROEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

2018 02 05 d. pakeitimas

Priešmokyklinėje grupėje integruojama vaikų ugdymo(si) programa:

 • Socializacijos „Zipio draugai“. Ši programa moko vaikus įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti ir įvardinti savo jausmus, juose susivokti ir išreikšti sau ir kitiems priimtinais būdais.
 •  

 

DARBO UŽMOKESTIS:

Etatai- 2018 m.

Etatai-2016 I pusmetis

 

 

 

Atnaujinta: 2019 kovo mėn.

LAIKRAŠTUKAS "SPRAGTUKAS"
TĖVAMS
VAIKAMS
PEDAGOGAMS
 

Reklama

Kauno miesto savivaldybė
 
2 procentų parama
 
TEZ
 

Lankomumo statistika

 
 

GHstudio © Kauno lopšelis - darželis "SPRAGTUKAS" 2013. Visos teisės saugomos.