Titulinis   Parašykite mums  
Spragtukas
Apie musVeiklos sritisNaujienosPaslaugosKontaktai ir struktūraDarbo pasiūlymai
 
VEIKLA
" Ežiukų " grupė
" Pelėdžiukų " grupė
" Ančiukų " grupė
" Drakoniukų " grupė
" Boružėlių " grupė
" Nykštukų " grupė
Filmai
Pasiekimai
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Teisės aktai
Priėmimo tvarka
Maitinimas
Mokestis
Viešieji pirkimai
Nuorodos
Finansinės ataskaitos
Tyrimai ir analizės
 

 
Įvertinkite mūsų filmukus 5 balų skalėje
 
1.
2.
3.
4.
5.
 
   
 
Dalintis versija spausdinimui versija spausdinimui

Mokestis

 

Už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse (lopšelio ir darželio) ir priešmokyklinėse grupėse, mokamas 100 procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo normos užmokestis už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
        Lopšelio gr. vaikams: du maitinimai – 1.33 Eur, trys maitinimai – 1.81 Eur
        Darželio gr. vaikams: du maitinimai – 1.50 Eur, trys maitinimai – 2.02 Eur
        Priešmokylinių gr. vaikams: du maitinimai – 1.50 Eur, trys maitinimai – 2.02 Eur

 

Mokestis skaičiuojamas remiantis Kauno m.savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d.sprendimu Nr.T-83 patvirtintu "Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašau"

Užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse skaičiuojamas už einamąjį mėnesį ir mokamas iki einamo mėnesio 23 d.

Tėvai moka už vaikų maitinimą priklausomai nuo pasirinkto maitinimų skaičiaus per dieną.
Ugdymo sąlygoms  tenkinti tėvai (globėjai) moka už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

  • ugdomi vaikai pagal ikimokyklinio ugdymo programas - 0,58 Eur
  • ugdomi vaikai pagal priešmokyklinio ugdymo programas - už ugdymą nemoka.

 

DOKUMENTAI:

 Mokęsčių tvarkos aprašas

2013 09 12 Mokėjimo tvarkos aprašas (pakeitimas)

2016 03 15 Mokesčio tvarkos aprašas (pakeitimas)

2018 03 20 Mokęsčio tvarkos aprašas (pakeitimas)

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS  (dokumentų pateikimas)

1. Atlyginimo nemoka tėvai (globėjai), gaunantys socialinę pašalpą, jei pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu. Atsakingas mokyklos darbuotojas kartą per ketvirtį vykdo socialinės pašalpos asmenims skyrimo (neskyrimo) stebėseną. Nustačiusi neatitikimų tarp Socialinės paramos skyriaus ir tėvų (globėjų) pateiktų duomenų, mokykla, atsižvelgdama į Socialinės paramos skyriaus pateiktą naujausią informaciją, priima sprendimą dėl tėvams (globėjams) taikytos lengvatos perskaičiavimo ir (ar) jos nutraukimo.

2. Tėvai (globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:

2.1. dėl vaiko ligos, pateikus pažymą;

2.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

2.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;

2.4. motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją;

2.5. tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

2.6. jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir pažymas;

2.7. dėl ekstremalių įvykių ar esant 20ºC šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

2.8. kai mokykla ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją;

2.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip tris dienas.

21. Tėvams (globėjams), vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą, 2.2, 2.5 ir 2.6 papunkčiuose nurodytos lengvatos taikomos pagal jų pačių pateiktus tai patvirtinančius dokumentus.

3. Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo dydis mažinamas 50 procentų, jeigu:

3.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

3.2. tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų;

3.3. ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvų (globėjų) ir bendrai gyvenančių šeimos narių praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

3.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa;

3.5. vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai (cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, kompleksiniai sutrikimai), vaikas serga epilepsija, poliomealitu, diabetu, autizmu, yra protiškai atsilikęs;

3.6. vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą (neteko galios su 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-115 pakeitimu ir įsigaliojo nuo 2013 10 01 d.);

3.7. vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.

4. Tėvams (globėjams) taikoma tik viena lengvata, ją tėvai (globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme.

5. Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba per mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą.

 

 

Atnaujinta: 2018 rugsėjo mėn.

LAIKRAŠTUKAS "SPRAGTUKAS"
TĖVAMS
VAIKAMS
PEDAGOGAMS
 

Reklama

Kauno miesto savivaldybė
 
2 procentų parama
 
TEZ
 

Lankomumo statistika

 
 

GHstudio © Kauno lopšelis - darželis "SPRAGTUKAS" 2013. Visos teisės saugomos.