Titulinis   Parašykite mums  
Spragtukas
Apie musVeiklos sritisNaujienosPaslaugosKontaktai ir struktūraDarbo pasiūlymai
 
VEIKLA
" Ežiukų " grupė
" Pelėdžiukų " grupė
" Ančiukų " grupė
" Drakoniukų " grupė
" Boružėlių " grupė
" Nykštukų " grupė
Filmai
Pasiekimai
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Teisės aktai
Priėmimo tvarka
Maitinimas
Mokestis
Viešieji pirkimai
Nuorodos
Finansinės ataskaitos
Tyrimai ir analizės
 

 
Įvertinkite mūsų filmukus 5 balų skalėje
 
1.
2.
3.
4.
5.
 
   
 
Dalintis versija spausdinimui versija spausdinimui

Pasiekimai

 

KAUNO L-D „SPRAGTUKAS“ VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS ORIENTUOTAS Į VAIKO PAŽANGĄ

Pirminis diagnostinis vertinimas (rugsėjo mėn.) - naudojamas siekiant:

• išsiaiškinti vaiko gebėjimus, savybes, poreikius;
• numatyti tolesnio ugdymosi galimybes;
• individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą.

Įstaigoje kiekvienas vaikas turi savo pasiekimų segtuvą ir meninės veiklos aplankalą. Dėl bendros vaikų ugdymo(si) sampratos, šiame vaikų vertinimo etape tikimasi aktyvaus tėvelių dalyvavimo.

 

Formuojamasis- nuolatinis vertinimas (visus mokslo metus) - taikomas ugdymo proceso metu, kuris padeda:

• numatyti ugdymosi perspektyvą;
• pastiprinti daromą pažangą;
• skatina vaikus mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas;
• sudaro galimybes vaikams ir pedagogams geranoriškai bendradarbiauti.

Pedagogai kiekvieno vaiko kasdieninius pasiekimus fiksuoja atlikdami stebėjimus, analizuodami vaiko kūrybą, jų aliekamas užduotėles ir kt. Šiame kasdieninio vertinimo etape aktyviai dalyvauja patys vaikai - po veiklos jie įsivertina savo savijautą, komentuoja veiklos rezultatus. Pedagogai taiko savitas vaikų įsivertinimo metodikas.

 

Diagnostinis vertinimas (gruodžio-sausio mėn.) - naudojamas siekiant:

išsiaiškinti  mokslo metų tarpinius vaiko  pasiekimus ir padarytą pažangą;
• numatyti tolesnio ugdymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.
 

Pedagogai apibendrina vaikų veiklos rezultatus - atlieka tarpinį įvertinimą, kuris atsispindi vaikų gebėjimų apibendrinimo formoje. Taip pat numato tolimesnius vaiko ugdymo(si) tikslus.

 

Apibendrinamasis vertinimas (balandžio-gegužės mėn.) - naudojamas:                

• nustatyti vaiko ugdymo(si) pažangą;
• formaliam vaikų pasiekimų patvirtinimui;
• ugdytinių tėvų informavimui apie vaikų pasiekimus.

 

VAIKŲ GEBĖJIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS PRASMINGAS tik tada, kai atliekamas sistemingai, vaikai ir jų tėvai gauna veiksmingą grįžtamąją informaciją.

Vakaronių su tėveliais metu ugdytinių tėveliai turi galimybę:

  • pasidžiaugti vaikų meniniais pasirodymais;
  • peržvelgti vaikų grupės ugdymo(si) veikos momentus (video filmai);
  • aptarti vaiko raidą individualių pokalbių metu.

 

KOMANDINIAI IR INDIVIDUALŪS PASIEKIMAI...

2018 m. dalyvavome ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bėgimo varžybose

„GREITI KAIP VĖJAS 2018“

 

Laimėjome III-ą VIETĄ.

 

2018 m. priešmokyklinukų komanda atstovavo darželį tarptautiniame futbolo turnyre „KAUNAS CITY CUP 2018“...

2016 m. ir 2018 m. organizavome vaikų talentų renginį

„Mažosios žvaigždutės“,

kurio metu pasidžiaugėme vaikų neeiliniais gebėjimais, lyderystės savybėmis bei didėjančiu vaikų noru atskleisti savo stipriąsias puses...

 

2015 m.  inicijavome ir organizavome

Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų („Atžalėlė“, 6-tasis ir „Spragtukas“) sprtines varžybas

„Trikrepšio festivalis 2015“

   

Laimėjome II-rą VIETĄ !

2014 m. dalyvavome LMSA festivalyje

„Aš, tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima“

  

tarp dalyvavusių18 Kauno ikimokyklinių įstaigų

laimėjome I-mą VIETĄ !

2013 m. dalyvavome Tarptautiniame mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų

konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etape

Tarp dayvavusių 30 Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų

laimėjome I-mą VIETĄ !

 

Atnaujinta: 2018 rugsėjo mėn.

LAIKRAŠTUKAS "SPRAGTUKAS"
TĖVAMS
VAIKAMS
PEDAGOGAMS
 

Reklama

Kauno miesto savivaldybė
 
2 procentų parama
 
TEZ
 

Lankomumo statistika

 
 

GHstudio © Kauno lopšelis - darželis "SPRAGTUKAS" 2013. Visos teisės saugomos.